Historie saunování

Počátky sauny, tak jak ji známe u nás, najdeme na sever od nás, ve Finsku. Sám název "sauna" je finské slovo a již více než tři sta let stará definice tohoto slova označuje saunu jako "dům s možností lázně, pro kterou je vzduch ohříván pecí". 

V Čechách postavil pravděpodobně první saunu u Štěpánova doc. František Vojta v roce 1936, v roce 1946 byla zprovozněna první veřejná sauna v Brně-Pisárkách, v roce 1948 byla v Karlově Studánce otevřena sauna k lékařským účelům. V roce 1982 byla v tehdejším Československu resp. v Piešťanech uspořádán VIII. mezinárodní kongres sauny. 

Jak sauna funguje?

Princip saunování spočívá v důkladném prohřátí celého těla a následném prudkém ochlazení. Teploty u saunovaní jsou okolo 90-100°C u klasické sauny, u infra okolo 50 °C. 

Jaký je vliv sauny na zdraví člověka?

Saunování má především výborný preventivní účinek. Pravidelné saunování zvyšuje odolnost organismu proti běžným infekcím horních cest dýchacích, povzbuzuje a vylaďuje nervové i hormonální funkce organismu a pomáhá orgánům při intenzivním pocení zbavovat se ve zvýšené míře zplodin látkové přeměny. 

Z léčebného hlediska má saunování podpůrný význam. Z literatury i praxe je známo využívání aromaterapie (při léčbě horních cest dýchacích, při poruchách pohybového ústrojí, při nespavosti), sauna se využívá k prohřátí kloubů u některých ortopedických diagnoz, při některých klimakterických potížích apod. Zajímavých výsledků se dosahuje též při saunování mentálně postižených dětí v denních stacionářích. Sauna však není samospasitelná. 

Následující řádky zklamou určitě ty, kteří si myslí, že saunováním zhubnou. Pravda je, že se při saunování během 1/2 hodiny ztratí 500 g vody, pravda je i to, že saunování pomůže k lepšímu rozložení vody v organizmu, což snižuje např. otoky u lidí s nadváhou, když mizí voda z tukových tkání. Nahromaděné tukové zásoby však nezmizí a vodu po saunové lázni rychle doplníme. 

Sauna však není vhodná pro všechny. Někomu je sauna doporučena, ale někomu je přímo zakázána. 

Sauna je vhodná pro zdravé osoby, u nichž nebyly zjištěny známky nějakého závažného onemocnění (akutního nebo zhoršeného chronického). 

Pro příjemné saunování je důležitý momentální psychický stav a okamžitá tělesná dispozice. Nemocný by se měl před návštěvou sauny poradit se svým ošetřujícím lékařem. Některá onemocnění nepatří do sauny vůbec (akutní záněty,chřipkové stavy, vysoký krevní tlak, problémy se srdcem, některé kožní projevy, komtraindikované gynekologické problémy, degenerativní onemocnění, apod.).

Sauna a sport

Přestože bylo řečeno, že pomocí sauny nehubneme, řada sportovců (kde se rozdělují váhové kategorie - např. box, řeckořímský zápas, judo, apod.) využívá sauny k zařazení do "své" váhy. Pro řadu sportovců je bezprostředně po utkání sauna kontraindikována (kontaktní sporty, kde dochází k úderům do hlavy) - tam, kde by u teoretického úrazu hlavy došlo saunováním k urychlení krevního oběhu. Sport a regenerace k sobě patří. Sauna zvyšuje látkovou výměnu, odplavuje únavové látky, zlepšuje zásobování kyslíkem a pod. Komplexní působení těchto a dalších faktorů ovlivňuje stav sil získaných tréninkem, tzv. kondici. V tréninkovém i v závodním období je třeba používat saunu s rozmyslem. Ideální je využít saunu k předehřátí organismu před masáží. 

Kdy chodit do sauny?

Optimální doba saunování je v podvečer, aby po saunové lázni mohl následovat odpočinek a spánek, a nejdříve dvě hodiny po konzumaci posledního jídla. Proto se i děti ve školkách saunují před obědem a po jídle jdou spát. U vrcholových sportovců jsou do tréninkového plánu zařazeny regenerační dny a podléhají dohodě a návrhu celého realizačního týmu (trenér, masér, psycholog, apod.).   

Doporučená doba saunování je 1x týdně 90 až 120 minut.