Magic hot stones -masáž lávovými kameny

Magic Stone - masáž pochází údajně z kmenových rituálů praktikovaných americkými Indiány. Ti používaly horké či chladné kameny, aby potlačili napětí v těle. Zda byli Indiáni první, kdo použily kameny pro léčbu, nelze s jistotou říci, ale i v jiných starověkých kulturách se objevují zmínky o podobných způsobech léčení.

Ať byli první Indiáni či jiná kultura, rozhodně nelze popřít jedinečné relaxační a terapeutické vlastnosti této techniky.

Postupně se k nám dostalo několik terapeutických postupů pracujících s lávovými kameny: