Jednodenní seminář sebeobrany pro ženy

V neděli 29. dubna se uskutečnil seminář reálné sebeobrany pro ženy a dívfky.

Děvčata si vyzkoušela reálné situace od chycení za ruku až po práci s obranným sprejem.

Fotografie jako vždy v archivu akcí. 

 

 

Fo