V úterý jsme začali soutěžemi družstev a po svačině jsme vyrazili do Podřipského muzea, kde nás čekalo několik přednášek a tvořivá dílna a výzdoba "jeskyně"