Celodenní výlet do History parku se vydařil. Přes velké vedro jsme zvládli cestu autobusem a zchladili se při podvodní archeologii - hledání pokladů v amforách. Dále jsme si vyzkoušeli výrobu z keramické hlíny a archeologickou vykopávku pravěkého hrobu. Výlet byl poučný a zakončili jsme ho pozdním obědem a točenou zmrzlinou zdarma.